Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

For 100 år siden ga Sigmund Freud, faren til psykiatrien, inspirert av den mytologiske helten Narcissus som var forelsket i seg selv, en definisjon av narsissisme. I dag er forestillingen om narsissisme som vi alle ser som en ettertrykkelig kjærlighet til oss selv, ikke en fullstendig forståelse av denne komplekse psykologiske egenskapen. For 100 år siden ga Sigmund Freud, faren til psykiatrien, inspirert av den mytologiske helten Narcissus som var forelsket i seg selv, en definisjon av narsissisme.

Narsissisme kan variere fra den sunne narsissismen som til en viss grad er til stede i oss alle, til større grad av narsissisme som ligger til grunn for personlighetsforstyrrelser. Uansett miljøoppfatning er sunn narsissisme kapasiteten til god selvtillit og sunn egenkjærlighet. Såkalt patologisk narsissisme er en der en person gir seg selv for stor betydning og storhet til å forstyrre mellommenneskelige forhold til andre mennesker.

Det skal bemerkes at forstyrrelsen av narsissisme er sammensatt, og at denne "store" opplevelsen av meg selv skjuler følelser av sårbarhet og skade som faktisk er dens essens. Narsissisme blir ofte identifisert gjennom arroganse og selvforherligelse, noe som har en negativ konnotasjon for samfunnet.


Folk vil være tilbakeholdne med å godta en slik diagnose, og spesielt beslutningen om å behandle den fordi samfunnet oppfatter noe som skammelig. En nyere tilnærming til behandling av narsissisme viser at mindre fremtredende personligheter som følelsesmessige forstyrrelser og lav selvtillit trenger å bli tatt opp.

Eksperter sier at patologisk narsissisme oppstår som et resultat av psykologiske og biologiske faktorer som et barns temperament og disposisjon kombinert med miljøet. Foreldre som ikke oppfatter barnet sitt som en fullstendig personlighet og overdriver sine evner, kan skape en følelse av ufullstendighet hos barnet som senere vil manifestere seg med ideen om å være overvektig.

Narsissisme som et patologisk trekk kan oppstå på en skjult og åpen måte. Det er lettere å gjenkjenne en åpen form fordi individet ser behovet for konkurranse, kommando og hevn.

Skjult narsissisme kan ofte forveksles med depresjonsproblemet. Skjult narsissisme vil omfatte følelser av misunnelse, selvkritikk, tomhet og skam. Narsissistiske personer vil oftest henvende seg for å hjelpe i fasen av emosjonell lidelse og sårbarhet, mens de blir sjeldnere adressert i stadiet av storslagenhet.

Forfatter: S.G., Foto: Yuri Arcurs / Shutterstock

Svein Øverland: Dyssosialitet, dyssosial personlighetsforstyrrelse og tilliggende tilstander (April 2021)